Att våga

Jag har på senare tid börjat med ett nytt projekt som innebär att jag kontinuerligt lägger ut videoinlägg på min facebooksida. Syftet med projektet är att jag först och främst ska utvecklas som person. För min del är det att våga prata och ta plats utan att det behöver vara perfekt. Detta leder oss in på det andra syfte som är att jag vill skapa en dialog tillsammans med er. Jag vill visa vem jag är och lära känna er. Tillsammans kan vi växa och utvecklas. Välkommen att besöka min sida för att ta del av projektet (www.facebook.com/personliginsikt/) <3