Sår behöver läkning

Det finns så mycket smärta omkring oss just nu. Sår som tyvärr har vuxit sig allt starkare genom våra kroppar. Skarpa kanter, stagnerade färger och avstannade energier. Såren är öppna, blottade och genomskådade. Det finns ingen möjlighet att längre dölja det som svider, skadar eller förhindrar dig. Hur mycket du än försöker blir det stopp, men med all din kraft försöker du igen. Hur länge ska du egentligen fokusera på att dölja, än att läka? Du är inte här för att gå fram som ett ånglock. Vi alla behöver stanna upp och reflektera. Snälla du, det är inte hållbart <3